အကြောင်းအရာအလိုက် စင်တာ

  • 4G router multi-SSID မိတ်ဆက်

    သင်၏ 4G router သည် SSID လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးသရွေ့ ကြိုးမဲ့ရောက်တာအား ကြိုးမဲ့ router နှစ်ခု၊ လေးခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော wireless router များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး "one to multiple" ၏ မှော်ဆန်သော application ကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါသည်။1. Multiple SSID ဆိုတာ ဘာလဲ ရိုးရှင်းစွာ ပြောရလျှင် Multi-SSID လုပ်ဆောင်ချက်သည် အများအပြားကို စနစ်ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 4G router များ၏ ကြိုးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များ

    ကြိုးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုနှုန်းနည်းသော 4G router အတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များ ကြိုးမဲ့ဂိတ်အား 4G router ၏ ကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ကြိုးမဲ့နှုန်းထားမှာ terminal တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း နိမ့်သွားပါသည်။ပြဿနာသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်- 1. အမြင့်ဆုံး w...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ