အရည်အချင်း

လုပ်ငန်းဂုဏ်

Shenzhen Software Industry Association ၏ အဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

Shenzhen Computer Industry Level 5A အဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်လက်မှတ်

Guangdong Internet of Things Association ၏ အဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

Shenzhen Intelligent Transportation Industry Association ၏ အဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

先进证书)

ဘေးကင်းရေးထုတ်လုပ်မှုတွင် Shenzhen Advanced Enterprise

အရည်အချင်း

ISO9001:2015

CCC လက်မှတ်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ROHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေးလက်မှတ်

ဆော့ဖ်ဝဲ