အရည်အချင်း

လုပ်ငန်းဂုဏ်ထူး

ရှန်ကျန်းဆော့ဖ်ဝဲစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းမှအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

Shenzhen Computer Industry Level 5A အသင်း ၀ င်ယူနစ်

software ထုတ်ကုန်လက်မှတ်

ဂွမ်ဒေါင်းအရာများအသင်းအင်တာနက်အသင်း၏ယူနစ်

ရှန်ကျန်းထောက်လှမ်းရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းမှအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်

先进证书)

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထုတ်လုပ်မှုအတွက် Shenzhen အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်း

အရည်အချင်း

ISO9001: 2015

CCC လက်မှတ်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ROHS လက်မှတ်

ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းလက်မှတ်

SOFTWARE